Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Allt är i rörelse

Foto i ovanifrån på tre människor som sitter på en svängd bänk utomhus.

Allt är i rörelse - en digital utställning från Västarvet om kulturarv och hållbar utveckling. Välkommen att läsa mer om en utställning som vänder och vrider på begreppet kulturarv ur en mängd olika perspektiv, med filmer, intervjuer, podcasts och berättelser.

Västarvet är glada att kunna presentera den digitala utställningen Allt är i rörelse

Kulturarv är ett hett och omtvistat begrepp just nu. Bara de senaste åren har hundratals artiklar som debatterar och diskuterar begreppet publicerats i svensk media. Sverige har också fått sin första gemensamma kulturarvspolitik under 2017 och en ny museilag med ett tydligt fokus på kunskap och kulturupplevelser och för ett Sverige som håller ihop.

Museer, arkiv, bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner har ett naturligtvis ett stort ansvar i förmedlingen av vår historia och fungerar som samhällets kollektiva minne. Men vad händer om vi frågar människor runt om i samhället om hur de uppfattar kulturarv? Skiljer sig bilderna åt från vad institutionerna förmedlar?

Kulturarv och hållbar utveckling

Att tillgodose våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjlighet att få sina behov tillgodosedda – så brukar hållbar utveckling beskrivas. Ofta utgår man från tre dimensioner av hållbar utveckling som alla hänger ihop: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska.

Ibland lägger man också till kulturen som en fjärde dimension. Anledningen är att inom den kulturella sektorn finns flera pusselbitar som är viktiga för att skapa ett hållbart samhälle, som bland annat historia och kulturarv, upplevelser och sysselsättning.

Platser, föremål och traditioner

Hur hänger då kulturarvet och hållbar utveckling ihop? Det kan handla om platser och deras historia, det som ibland kallas för platsens själ – spåren av det förflutna som finns kvar som en del av miljöerna. Eller om historiska föremål som berättar något om den tid när de användes och som kanske faktiskt fortfarande säger oss någonting idag, eller varför inte traditioner som ärvs från generation till generation – som hantverk, lekar eller snapsvisor.

Berättelser i strålkastarljuset

Med den här utställningen har vi velat göra en undersökning om kulturarvet idag, som ett slags temperaturmätning om vad begreppet betyder, vad det väcker för känslor och hur det kan kopplas till hållbarhet.

Om kulturarvet är den röda tråd som binder samman dåtid, nutid och framtid så vill vi höra dess berättelser. Därför har vi ställt oss människor i strålkastarljuset för att bjuda på en rik flora av olika perspektiv och reflektioner


Senast uppdaterad: 2018-02-12 14:14