Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kulturhistoriska samlingar

Fotograf: Sandra Bjärenberg

De kulturhistoriska samlingarna på Forsviks bruk är ett resultat av drygt 40 års insamlande. Samlingarna grundas i dåtida Intresseföreningen Gamla Forsviks arbete med att samla in och bevara bruksortens historia samt av den restaurering av brukets byggnader som påbörjades på 1980-talet. Även om samlingarna är från en specifik bruksort i västra Sverige, kan samlingen också vara representativ för många bruksorter runt om i Sverige.

Samlingar från en bruksort

I samband med varvskrisen gick Forsviks bruks gjuteri i konkurs år 1977. Därefter vidtog ett gradvis förfall av bruksområdet. Samtidigt hade brukets kulturhistoriska värde börjat att uppmärksammas och diskussioner inleddes om möjligheten att bevara det gamla industribyggnaderna. Träsliperiet och kalorifären var illa däran och rivningslov var beviljat. Under lågkonjunkturen tidigt 1980-tal öppnades möjligheten att renovera det hotade sliperiet med hjälp av statliga sysselsättningsmedel. Samtidigt som renoveringen av sliperiet påbörjades, hade Intresseföreningen Gamla Forsvik redan påbörjade en egen insamling av objekt från dåtidens Forsvik.

År 1987 bildades stiftelsen Forsviks Industriminnen, som tillsammans med intresseföreningen, verkade för att bevara industribyggnaderna och utveckla Forsviks bruk som ett levande industriminne. Tillsammans förvärvade, registrerade och konserverade dom objekt som sedan användes i bruksmiljön för att berätta om industrin, arbetet och människorna som levt på bruket.

Vardagliga samlingar från både arbetare och herrskapsfolk

De förvärvade objekten är från 1800- och 1900-talet och förvärvades oftast via gåvor från privatpersoner som själva hade arbetat, eller haft familj som arbetat på bruket. En del objekt förvärvades genom dödsbon och auktion. Många objekt är också upphittade på bruksområdet och dom är från tiden då industrierna var verksamma. Samlingarna innehåller allt; från en gjutares gjuteriverktyg till herrgårdens exklusiva el-bastu. Även om samlingarna är specifikt från Forsvik, kan samlingarna vara representativa för många bruksorter runt om i Sverige.  

År 2003 överlämnade Forsviks intresseförening nästan hela sin samling till stiftelsen som i sin tur upplöstes i slutet på omnämnt år. Vid årsskiftet 2004 överlämnade stiftelsen industriminnet med tillhörande museala objekt till Karlsborgs kommun för fortsatt bevarande inför framtiden.

Sök bland våra samlingar här


Senast uppdaterad: 2024-01-15 15:50