Ljuset och kraften

Hur påverkades människors liv när det elektriska ljuset gjorde entré och vad sjutton var en ljusbastu för något?

Vi tittar på utställningen Ljuset och kraften och pratar om elektricitetens roll i samhällets modernisering. Vad användes elektriciteten till först och varför? Vilka samhällsförändringar förde den med sig och vad tyckte och tänkte människor om nymodigheterna?
Vi pratar också om elektricitetens roll i dagens samhälle och om hur den påverkar våra liv.

Lektionen passar för: åk 4-6

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25