Sveriges industrialisering

Foto:Sven Bremsjö

Vilka samhällsförändringar medförde den tekniska utvecklingen och den ökade urbaniseringen och vilka följder fick det för människors vardag?

Denna lektion fokuserar på Sveriges industrialisering, dess orsaker och följder. Vi rör oss på bruksområdet och stannar till i träsliperiet och i gjuteriet, där vi tittar på utställningen Avtryck som berättar historien om Sveriges industrialisering med utgångspunkt i Forsviks gjuteris historia.

Denna lektion passar extra bra att kombinera med aktiviteten Pröva på gjutning.

Lektionen passar för: åk 7-9 och gymnasiet


Senast uppdaterad: 2018-09-20 14:26