Sveriges industrialisering

Foto:Sven Bremsjö

Vilka samhällsförändringar medförde den tekniska utvecklingen och den ökade urbaniseringen och vilka följder fick det för människors vardag?

Denna lektion fokuserar på Sveriges industrialisering, dess orsaker och följder. Vi rör oss på bruksområdet och stannar till i träsliperiet och elektricitetshuset, där vi tittar på kraftstationen från 1902 och på gjutmodellutställningen som berättar historien om Sveriges industrialisering via föremålen som tillverkats vid Forsviks Bruk.

Denna lektion passar extra bra att kombinera med aktiviteten Pröva på gjutning.

Lektionen passar för: åk 7-9 och gymnasiet

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25