Praktiska lektioner

På Forsviks bruk vill vi involvera så många sinnen som möjligt i vår pedagogiska verksamhet! Vi vill tillgängliggöra kunskap för elever med olika lärstilar och tror att det som kroppen gör skapar förståelse och kunskap på ett annat plan än bara syn- och hörselintryck.

De praktiska lektionerna kan med fördel kombineras med någon av våra teoretiska lektioner eller utgöra separata aktiviteter i ett samarbetsprogram. Kontakta gärna vår museipedagog för att diskutera önskemål och möjligheter!

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25