Forsviks bruk

DISCOVER 600 YEARS OF INDUSTRIAL HISTORY AT FORSVIKS BRUK

Welcome to our beautiful and unique environment with a works railway, historic buildings and exciting exhibitions. Forsviks Bruk has a history spanning over 600 years and is a part of the Swedish industrial cradle. Discover an exciting world, where old meets new, in an area teeming with life!

What's on?

OPENING HOURS & INFORMATION

18 May - 30 June:  12 noon - 6 pm

01. July - 16 August: 10 am - 6 pm

17 August - 15 September: 12 noon - 6 pm

Guided tours in English: Tuesdays in July at 2 pm

Free admission

Find more information under Visit us

Tillgänglighetsdatabasen – Information about the museum's physical accessibility

bild-646354342162945_1554407321357638
Bruksbostäder – flerfamiljshus och strandnära villor Orter skapta av industri och dess bruksbostäder är något som jag finner spännande. I Forsvik finns ett större antal bostäder som bruket byggt för att kunna ge sina anställda med familjer ett tak över huvudet. Innan den fackliga organiseringen i början av 1900-talet, förväntades bruken att ordna fram bostäder åt de anställda. Men efter den fackliga organisationen fick de anställda börja betala hyra för sina bostäder och fler valde istället att satsa på att bygga sina egna hem, denna rörelse kallas också för Egnahemsrörelsen. Under Forsviks bruks glansdagar (1860–1920) tillkom de flesta bostäder vi ser i Forsvik i dag. Bruksbostäderna är inte bara vackra, utan kan också berätta för oss om bruksfamiljernas vardagsliv. Bruket formade arbetarnas och tjänstemännens liv, och så länge de var bruket troget fick de bo kvar. Klasskillnaden mellan arbetarna och tjänstemännen på bruket går att uttyda via deras bostäder. För arbetarna var trångboddheten stor och många familjer bodde i ett rum med kök eller i enbart ett rum med spis. De som hade ett rum utöver köket, var en tilltänkt kammare, men det var inte ovanligt att de använde rummet istället som finrum. Tjänstemännen bodde ofta i villor ut med vattnet. År 1827 byggdes en villa åt brukets inspektor, hans familj fick en villa med bortåt 14 rum och kök. I dag är villan riven och istället står där den nuvarande missionskyrkan. I brukssamhällen är det inte ovanligt att bostäderna namnges, även så i Forsvik. Byggnaderna har fått namn som Japan, Pinglan, Röda kvarn och Rensebon. Arbetarna valde att retligt kalla en tjänstemannabostad för Rensebon, eftersom bruket prioriterade att bygga ännu en tjänstemannabostad istället för det utlovade nya renseriet. Om du vill läsa mer om Forsviks bruks arbetarbostäder kan du läsa Julihn, Eric (2004). Forsvik: ett bruk i Sverige. Forsvik: Forsviks industriminnnen. Fotografierna i inlägget är från samlingar som förvaras på Karlsborgs fästningsmuseum. Fotografierna finns att beskåda på https://digitaltmuseum.se/ //Sandra Bjärenberg, antikvarie
I år är det 100 år sedan Sveriges kvinnor fick rätt att rösta i riksdagsval. Det uppmärksammar vi på Forsviks bruk genom att ha kvinnohistoriskt tema på programmet den här säsongen, bland annat genom teater och spännande föreläsningar. Mer information kommer efter hand, så håll koll på oss på webben och följ oss gärna på instagram och facebook. Trevlig helg och leve rösträtten!