Elektricitetshuset

Här berättar vi om om elektricitetens och det elektriska ljusets historia. Här kan man också se vår gjutmodellutställning.

Forsviks första kraftverk stod färdigt år 1902. Elektriciteten användes från början i första hand för att få bättre belysning i verkstäderna. Ursprunglig elektrisk utrustning finns kvar på kraftverkets övervåning.  

År 1927 brann verkstaden på Forsviks bruk och då flyttades modellsnickeriet hit.
I huset fanns också en provanläggning för vattenpumpar.

Senast uppdaterad: 2018-11-22 10:55