Brukskontoret

Brukskontoret byggdes under slutet av 1910-talet. Huset är nationalromantiskt storslaget och var redan från början större än vad det fanns behov för.

Byggnaden stod färdig 1920 och användes som kontor för bruket och sågverket. Även Forsviks bank- och postkontor hade sina lokaler här. Ett tiotal personer arbetade på kontoret fram till 1950-talet.

Idag har museets personal sina kontor här. I byggnaden finns också konferensmöjligheter och en lokal för tillfälliga utställningar.

Senast uppdaterad: 2018-11-23 10:42