Kvinnornas berättelser - arbete och liv i ett brukssamhälle

Från 1400-talet och framåt har Forsviks historia i lika hög grad handlat om kvinnor som om män. Här berättar vi om kvinnorna som levt runt, jobbat vid och styrt Forsviks bruk.

Vi är vana att berättelsen om vår industrihistoria fylls av bilder av sotiga män i smedjor och verkstäder och myndiga herrar med polisonger och guldklocka. Kanske beror det på att det är den bilden som har dokumenterats i text och fotografier - 1920-talsbilden har fastnat på näthinnan.

Liv och arbete

Med utställningen Kvinnornas berättelser berättar vi historien om Forsviks bruk ur ett vidare perspektiv. En historia vi hoppas få se i framtidens historieböcker. Där finns kvinnorna med som de ägare, brukare och ledare för gårdar, gods och verkstäder de var. Vi berättar om kvinnorna i Forsvik från 1400‐talet fram till 1920‐talet, vi speglar deras liv, det samhälle de levde i och deras arbete på bruksorten.

Tack vare kvinnornas arbete kunde männen frigöras sex dagar per vecka för koncentrerat och ostört arbete med produktionen vid bruket. 

Tack!

Vi riktar ett stort tack till Bo Bremsjö, Mölltorps hembygdsförening, Tibro museum/Kyrkefalla hembygds- och fornminnesförening, Klippans kommun och privata personer som har lånat ut föremål. Tack vare dessa generösa långivare och deras kunskap kring kvinnors arbetsverktyg och information om utställningens fotografiska material har utställningen kunnat bli verklighet. 


Senast uppdaterad: 2018-04-24 11:27