Träsliperiet

Sveriges enda bevarade träsliperi finns i Forsvik. Idag finns här vår reception och presentbutik men tidigare producerades pappersmassa i byggnaden.

I träsliperiet tillverkades pappersmassa genom att aspved slipades till fint trämjöl som sedan blöttes upp och torkades. Pappersmassan packades i stora balar och såldes till olika pappersbruk där den förvandlades till papper.

Brann ned 1876

Det första träsliperiet i Forsvik byggdes 1870 men brann ned 1876. Man byggde genast ett nytt träsliperi som stod färdigt året därpå. Forsviks träsliperi var i bruk fram till 1940.
Timrade industribyggnader är mycket ovanliga. Träsliperiet i Forsvik är det enda bevarade i Sverige.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25