Träsliperiet

Träsliperiet är en gammal pappersmassafabrik. Här finns idag reception, en basutställning om brukets historia och tillfälliga utställningar.

I Forsvik tillverkade man pappersmassa av aspved. Veden slipades till fint trämjöl som blöttes upp och torkades. Massan packades i stora balar och såldes till olika pappersbruk där den förvandlades till papper.

Det första träsliperiet i Forsvik stod färdigt 1870 men brann ned 1876. Man byggde genast ett nytt som var i bruk fram till 1940.
Timrade industribyggnader är mycket ovanliga. Träsliperiet i Forsvik är det enda bevarade i Sverige.

Senast uppdaterad: 2018-11-22 13:36