Mjölnarbostaden

Huset byggdes som bostad för brukets smeder. Numera finns ett kafé i ena delen av huset och en museilägenhet i den andra.

Mjölnarbostaden byggdes under mitten av 1700-talet och är, tillsammans med Tvåan, Forsviks äldsta byggnad. Huset var från början avsett som smedsbostad men blev senare bostad åt mjölnaren. Det har även använts som matservering och för kontroll av kött som salufördes här på torget; den så kallade trikinbyrån. 

I ena delen av huset finns idag Kafé Ada. Den andra delen har rekonstruerats som mjölnarbostad. 

Från 1700-talet

Mjölnarbostaden byggdes under mitten av 1700-talet och är, tillsammans med Tvåan, Forsviks äldsta byggnad. Huset var från början avsett som smedsbostad men blev senare bostad åt mjölnaren. Det har även använts som matservering och för kontroll av kött som salufördes här på torget; den så kallade trikinbyrån. I ena delen av huset finns idag Kafé Ada. Den andra delen har rekonstruerats som mjölnarbostad. 


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25