Metallgjuteriet och smedjan

Smedjan och metallgjuteriet byggdes 1873 och är exempel på typiska verkstäder från tiden.

Metallgjuteriet

Metallgjuteriet byggdes 1898 då behovet av mässings- och bronsdetaljer till gjutjärnsprodukter ökade. Tillverkningen minskade efter andra världskriget och hade nästan upphört helt när bruket stängdes 1977.
Gjuteriet används fortfarande vid särskilda tillfällen för att visa hur bronsgjutning går till.

Smedjan

Denna klensmedja byggdes 1873 efter en brand i den tidigare smedjan. Här tillverkade man först jordbruksredskap men sedan också detaljer till brukets gjutjärnsprodukter.
Smedjan användes fram till 1969.
Idag används smedjan som en del i museiverksamheten och som verkstad för yrkesverksamma smeder som kan hyra lokalen för sin verksamhet.

 

Senast uppdaterad: 2018-11-23 10:49