Kvarnen

Man har malt mjöl i Forsvik sedan medeltiden, då med hjälp av vattenkraft. Kvarnen är fortfarande brukbar och under sommarsäsongen mals det både vete och råg här.

Kvarnen som står i Forsvik idag är från 1807, men tidigare kvarnbyggnader har legat på ungefär samma plats sedan medeltiden. Kvarnstenarna drivs numera med elektriska maskiner som sattes in 1928 och 1943. 

Forsviks kvarn var i drift fram till 1961. Idag används den som en del i museiverksamheten på Forsviks bruk.

Senast uppdaterad: 2018-11-22 14:24