Kalorifären

Kalorifären är den enda i sitt slag i Sverige. Här eldade man med ved och hettade upp luft som leddes in till träsliperiets torkugnar.

Inuti tuben, som syns till vänster på bilden, gick två rör. Det ena röret ledde het luft från kalorifären till träsliperiet. Det andra ledde in luft i kalorifären för uppvärmning. Genom att lägga de båda rören bredvid varandra förvärmdes luften som skulle hettas upp inne i kalorifären. På så sätt gick uppvärmningen snabbare.

Varmluftsanläggningen fanns först inne i träsliperiet men efter branden 1876 byggde man kalorifären i stället. Det minskade brandrisken.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25