Järnboden

I Järnboden förvarade man färdigt stångjärn innan det skeppades iväg till kunder.

Järnboden från 1813 är den enda byggnaden i Forsvik med anknytning till stångjärnsframställningen som fortfarande finns kvar. 

Två hammarsmedjor, där stångjärnet framställdes, låg på varsin sida av strömmen. I Forsvik tillverkades stångjärn från 1400-talet ända fram till slutet av 1850-talet.
Järnboden har senare även fungerat som stall, badhus och brandstation

Senast uppdaterad: 2018-11-22 11:59