Elektricitetshuset

Här berättar vi om om elektricitetens och det elektriska ljusets historia. Här kan man också se vår gjuterimodellutställning.

Forsviks första kraftverk byggdes år 1902. Elektriciteten användes från början i första hand för att få bättre belysning i verkstäderna. I huset fanns också en provanläggning för vattenpumpar.

År 1927 brann verkstaden på Forsviks bruk och då flyttades modellsnickeriet hit.
Elektrisk utrustning från 1902 finns kvar på kraftverkets övervåning.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25