Byggnaderna berättar

Forsviks bruk består av ett stort antal byggnader, alla med sin egen historia. Området är klassat som riksintresse och byggnadsminne. Flera av byggnaderna är unika; kalorifären och träsliperiet är till exempel de enda i sitt slag i Sverige. Här kan du läsa mer om byggnaderna!

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:25