Kvinnor i Forsvik under 150 år

Foto från slutet av 1800-talet. Åtta allvarliga kvinnor har symöte runt ett bord utomhus. de har lustiga hattar på sig.

Torsdagen den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Under vinterns sista bildkväll berättar Bo Bremsjö om några av alla de kvinnor som levt i Forsvik under 1800- och 1900-talen.

Historier från bruks- och industrisamhällen domineras ofta av männen och deras arbete i verkstäder och fabriker, men kvinnors arbete och service i hemmen var lika viktigt för att vardagen skulle fungera.

På internationella kvinnodagen får vi höra Bo Bremsjö berätta om några av de kvinnor som levt och verkat i Forsvik under 1800- och 1900-talen med hjälp av bilder och filmklipp. Det är berättelser om hemarbetare, entreprenörer och föreningskvinnor.

Fika till självkostnadspris.

Välkomna!

Tid: Torsdagen den 8 mars kl 18.00 
Plats: Brukskontoret, Forsviks bruk 

Hörslinga finns i lokalen.

Fri entré!

Senast uppdaterad: 2018-03-14 15:24