Kunskap & fakta

Välkommen att utforska Forsvik bruks fascinerande historia! Här samlar vi spännande artiklar om händelser, företeelser och människoöden från hela den dramatiska samhällsomvandling industrialiseringen fört med sig. Ett kulturarv som förvaltas och förädlas på Forsviks bruk, men också på andra ställen runt om i vår region.

Industrisamhällets historiska arv är en del av vår kultur, och utgör en del av vår identitet. Regioner och samhällen har formats av industriell drift. Industrin har satt sin prägel på såväl landsbygd som stad; såväl arbetsmiljöer som bostadsbyggande. Industrialiseringen har styrt människors arbetsförhållanden och påverkat deras hemliv och fritid och har också präglat människors sätt att tänka.

Maskiner, miljöer och människor

Det är alltså väsentligt att ha ett helhetsperspektiv när det gäller industriarvet. Maskiner, fabriker och miljöer hör samman med de människor som har levt och lever där idag, liksom de arbetsvillkor och levnadsmönster som industrin givit upphov till.

Läs berättelserna från Forsviks bruk nedan.


Senast uppdaterad: 2018-10-04 10:32