Pröva på gjutning

I mer än 150 år var gjutning med hjälp av sandformar den viktigaste verksamheten vid Forsviks bruk. Under den här lektionen får eleverna pröva själva!

Eleverna får pröva att göra gjutformar i sand och därefter gjuta små föremål i tenn enligt samma metod som man genom århundraden använt sig av vid metallgjutning.


Eleverna kan innan besöket också få tillverka sina egna gjutmodeller. Detta kan ske genom att förarbetsmaterial skickas till lärare eller genom att museipedagogen kommer på besök och tillverkar modeller tillsammans med eleverna.

Resultatet av gjutningen får eleverna ta med sig hem.

Lektionen passar för: åk 1-9, gymnasium och fritidsverksamhet. Aktiviteten anpassas efter elevernas ålder och kunskapsnivå.

Av säkerhetsskäl kan maximalt tio elever samtidigt vistas i lilla gjuteriet. Kommer en hel klass tillsammans kan vi dela upp oss i grupper.