Forsviks bruk - en mycket bra upplevelse

Återigen har Forsviks Bruk fått omdömet "en mycket bra upplevelse" i Swedish Welcomes certifiering av svenska besöksmål. Certifieringen handlar om allt från hållbarhet till städning och gästvänlighet, och ger dig som besökare ett mått på kvaliteten hos besöksmålet.

Vi ingår i Swedish Welcome, för bättre besöksupplevelser och hållbar utveckling.

Swedish Welcome har hämtat sin arbetsmetod från bland annat Skottland och Nya Zeeland, där certifieringen sedan många år är ett uppskattat och väletablerat mått på kvalitet och hållbarhet inom turistnäringen.

I Sverige introducerades certifieringen 2012 i ett pilotprojekt med Forsviks Bruk som en av 100 deltagande verksamheter. De besöksmål som väljer att bli medlemmar i Swedish Welcome får bland annat besök av professionella, hemliga gäster, så kallade "mystery guests", som utvärderar verksamheten efter noga utarbetade kriterier och därefter återkommer med en checklista. Målet är att lyfta svensk besöksnäring till en ny nivå.

Mycket bra upplevelse - igen

I år fick Forsvik fick besök av Swedish Welcome för tredje gången, och också nu uppnådde vi omdömet "en mycket bra upplevelse".

I rapporten skriver Swedish Welcome bland annat så här: "Verksamheten erhåller liksom tidigare år starka omdömen kring ledning och styrning, samt kring underhåll av utomhusmiljön av såväl fastigheter som mark och bevarandet av en fantastisk industrimiljö" . 

Omdömet är ett mått på kvaliteten för alla de besökare som kommer till oss varje år. Samtidigt är certifieringen ett verktyg för oss i vårt ständigt pågående arbete med att ytterligare utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vill du veta ännu mer om certifieringen kan du gå in på vår medlemssida på Swedish Welcomes webbplats. Där ser du vilka betyg vi fått på de olika bedömningsområdena.